Superlofts

Superlofts is een revolutionair ontwerp- en ontwikkelmodel voor co-creatie projecten die mikken op een radicale verbetering van onze steden en de wijze waarop haar bewoners samenleven.

Superlofts projecten richten zich op iedereen met een unieke levensstijl die op zoek is naar kansen om persoonlijke woon- en werkruimtes te creëren en gebruik te maken van alle mogelijkheden die de hedendaagse stad te bieden heeft. Het Superlofts concept biedt een flexibel kader om deze droom te realiseren, wars van de conventies van traditionele woningbouw.

Een Superlofts is typisch een 6 meter hoge casco ruimte waarbinnen je zelf een droomhuis kunt realiseren.

Dit biedt een zeer brede doelgroep de kans om levensstijl en budget te matchen en resulteert in een range van compacte studio’s tot luxe XL-penthouses en van betaalbare ‘do-it-yourself’ tot high-en luxe.

Superlofts projecten vormen zo een soort ‘stad binnen een stad’ met een grote diversiteit aan woning typologieën en interessante mix van bewoners en gebruikers.

Superlofts zijn flexibele en veerkrachtige gebouwen die zich eenvoudig laten aanpassen om nieuwe trends te accommoderen. Het zijn programmatische hybriden waar woon-, werk-, leef- en ‘makers’ ruimtes zonder merkbare demarcatie naast elkaar kunnen bestaan. Het concept biedt bewoners bovendien de kans om in hun woning te ‘groeien’ en gedurende de levensloop te blijven investeren in aanpassingen en uitbreidingen. Dit kan door de scheiding van een prefab casco-structuur en flexibele in- en afbouw. Hierdoor kan het interieur onafhankelijk van het casco aangepast worden naar gelang de wensen van de bewoner. Het concept zet hiermee in op de trend van gezonde en circulaire ‘cradle-to-cradle’ bouwproducten en ondersteunt de maatschappelijke verschuiving van ‘bezit’ naar ‘gebruik’.

Superlofts maken altijd gebruik van de meest vooruitstrevende duurzaamheids- en energetische concepten. We zetten in op hernieuwbare energiebronnen, buffering en gebruik van regenwater, luchtzuivering, afvalrecycling en E-mobiliteit. Zo wordt in Delft wordt ‘all electric’ gebouwd en in Utrecht maken we gebruik van bodemwarmte- en koudeopslag ondersteunt door PV-panelen. In ieder volgend project wordt de grens opnieuw verlegd.

Superlofts is een initiatief van Marc Koehler Architects [MKA] en wordt op diverse locaties ontwikkeld met lokale partners, ontwikkelaars en bewonersgroepen die samen een wereldwijd netwerk vormen.

Superlofts werkt met een kerngroep van eindgebruikers die actief participeert in het ontwerp- en ontwikkelproces. Dit resulteert in veerkrachtige doch op maat gesneden gebouwen waarvoor een enorme draagkracht bestaat vanuit haar co-living gemeenschap van eindgebruikers.

Soms worden Superlofts gefinancierd vanuit crowdfunding door haar toekomstige bewoners, soms worden risico’s gespreid en verdeeld tussen de bewonersgroep en externe investeerders of een bouwer. Dit model heeft zich keer op keer bewezen en laat zich eenvoudig aanpassen aan de context van iedere locatie waar zich de kans voor een Superlofts voordoet.

De Superlofts website verbindt de Superlofts ‘members’ van verschillende projecten en biedt een wereldwijd platform voor het uitwisselen van inspiratie voor slimme interieuroplossingen tot ideeën voor gemeenschappelijke voorzieningen.

Met de eerste projecten gerealiseerd en een groot aantal nieuw locaties in ontwikkeling, in Nederland en over de grens, is Superlofts hetaanpasbare co-creatie concept voor woningen van de toekomst.

 

De projectfases
geïnteresseerde
Je hebt interesse.
optant
Je neemt een optie van de bouwgroep in oprichting.
bouwgroeplid
Je bent lid van de bouwgroep.
koper
Je hebt een loft gekocht.
bewoner
Je woont er!

Je meldt je aan als geïnteresseerde in een zoeklocatie. We doen – op basis van woonwensen van geïnteresseerden – een haalbaarheidsstudie. Er is nog geen ontwerp.

Je neemt een optie op een plek in een bouwgroep in oprichting. De kavel is beschikbaar en we werken samen aan het schetsontwerp voor het gebouw.

Je bent lid van een bouwgroep. Je hebt nu ook reservering op een bouwnummer. we werken samen aan het definitief ontwerp.

Je hebt je loft gekocht. Samen met de bouwgroep en Superlofts regelen we de bouwaanvraag en start de bouw.

Je woont in jouw Superlofts. Je deelt je gebouw met de buren en als je dat wenst inspiratie met andere Superloft members.